کیمیاکیمیا، تا این لحظه 8 سال و 11 ماه و 26 روز سن دارد
کمندکمند، تا این لحظه 2 سال و 8 ماه و 3 روز سن دارد

دختر یلدا

تقویم رشد کمند ......

  کمندم همه کارهاش با عجله بود از همون نوزادی توی کریر که می ذاشتمش سینه میزد بیاد بیرون و پاهاش را سفت میگرفت که نخوابونمش . بند نافش سر 4  روز افتاد  یک ماه و نیمش بود که روی دنده می چرخید  دو ماه و نیمه بود که کاملا روی شکم برمیگشت و کمکم داشت تمرین میکرد که سرش را بالا نگه داره  اوایل چهار ماهگی توی  روروک نشوندیمش با پاهاش میخواست بیاد جلو و کلمه ماما و بابا را می گفت  اوایل 5 ماهگی شروع  به نشستن کرد و تا اخرش کاملا می نشست  در اوایل شش ماهگی تمرین میکرد  سینه خیز  بره و بعدش هم تمرین میکرد وقتی خوابه بلند بشه بشینه و...
29 آبان 1397
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به دختر یلدا می باشد